Înregistrare Congres

Click AICI pentru formular

Program Științific

Click AICI pentru mai multe detalii.

Termeni și condiții

Proprietatea intelectuală
Dreptul de proprietate intelectuală asupra conținutului (reprezentat de logo-uri, grafică, simboluri comerciale, imagini, video-uri, text, dar și aspectul general al site-ului) și materialelor în legătură cu Evenimentul aparține PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Participanților la eveniment, dar și vizitatorilor site-ului, le este interzis să copieze, să altereze, să modifice, să stocheze, să publice, să transfere, să vândă ori să distribuie conținutul prezentat pe site în scop comercial. Preluarea, reproducerea ori utilizarea conținutului disponibil pe site ori a materialelor în legătură cu Evenimentul, fără acordul scris, prealabil și expres al PCO – Ralcom Exhibitions SRL reprezintă încalcarea dreptului de proprietate intelectuală și intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Utilizarea imaginii/Cesiunea drepturilor
În scopul realizării campaniilor de promovare și educație medicală, Organizatorii necesită cedarea din partea participantului a drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii, dar și acordul participantului ca orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate asupra materialelor și datelor rezultate în legătură cu realizarea înregistrărilor video, a fotografiilor ori a transmisiilor online vor rămâne în proprietatea Organizatorilor.

În acest sens, prin înregistrarea la eveniment și bifarea opțiunilor de acord cu privire la politicile societății PCO, participantul își exprimă acordul expres și neechivoc pentru cesionarea drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii sale. Totodată, participantul își exprimă acordul expres pentru cesionarea drepturilor sale patrimoniale și a drepturilor conexe asupra imaginii sale către Organizatori în vederea promovării Evenimentului prin oricare dintre modalitățile alese de aceștia (publicații, broșuri, mass-media, social media, site PCO, site societate științifică organizatoare, site Eveniment, internet etc.) și care nu mai necesită nicio altă autorizare prealabilă sau ulterioară din partea sa. Cedarea drepturilor rezultate din imaginea participantului se face cu titlu gratuit, termenul de cedare fiind nelimitat în timp.De asemenea, participantul ia la cunoștință și este de acord prin înregistrarea și participarea la eveniment ca orice eventuale imagini / fotografii / înregistrări video ale persoanei sale care au fost preluate de Organizatori în cadrul Evenimentului desfășurat în format fizic sau online, să poată fi difuzate pe perioada derulării Evenimentului, cât și să poată fi folosite ulterior cu scopul promovării Evenimentului. În acest sens, oricare înregistrări video, transmisii live, fotografii ale persoanei sale, ori alte asemenea informații livrate în cadrul Evenimentului în legătură cu imaginea sa etc., vor rămâne în proprietatea Organizatorilor și vor putea fi folosite de aceștia în concordanță cu scopul exprimat prin acest acord. Astfel, orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate asupra materialelor și datelor rezultate în legatură cu realizarea înregistrărilor video, a fotografiilor ori a transmisiilor online vor rămâne în proprietatea titularului care deține dreptul de proprietate asupra lor, respectiv în proprietatea Organizatorilor.În situația în care participantul va refuza prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, având în vedere caracterul eșențial / obligatoriu al acestora pentru desfășurare a evenimentului, refuzul va da dreptul Organizatorilor de a restricționa accesul la Eveniment.

Limitarea răspunderii
Organizatorii și compania PCO – Ralcom Exhibitions SRL nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora, cu condiția ca acestea să nu fie rezultatul unei culpe din partea Organizatorilor ori a companiei PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Dacă, din motive independente de voinţa și capacitatea Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (pandemii, acte de terorism, calamități naturale, războaie, greve, restricții legale, întreruperea curentului electric sau a conexiunii internet în timpul derulării manifestării) se modifică perioada sau locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze, în măsura posibilităţilor, orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi.Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de orice altă natură suportate deja de participanţi.  Organizatorii pot în orice moment să stabilească alte reguli și regulamente (cu efect imediat) în legătură cu orice aspect cu privire la desfășurarea SRCP 2023, având ca scop organizarea în cele mai bune condiții a evenimentului.În acest sens, participanții înscriși la eveniment au obligația de a le respecta și de a se conforma acestora. Orice completare / modificare privind organizarea evenimentului va fi adusă, în timp util, la cunoștința participanților.

Tarife și plăți
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare


Legea aplicabilă
Termenii și condițiile reprezintă acordul încheiat între utilizatori ai site-ului/ participanți și PCO – Ralcom Exhibitions SRL. Legea aplicabilă acordului este legea română. În cazul unor litigii născute din încălcarea termenilor și condițiilor vor fi soluționate conform legii române. Litigiile pot fi soluționate fie pe cale amiabilă, fie prin mediere ori prin recurgerea la instanțele judecătorești competente, anume instanțele judecătorești din București.