Înregistrare Congres

Click AICI pentru formular

Program Științific

Click AICI pentru mai multe detalii.

Ghid înscriere rezumate

1/ Înscrierea rezumatelor ştiinţifice se va realiza exclusiv online, prin completarea formularului online de înscriere rezumate până la data de 24 septembrie 2023

2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Congresului şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare până la 01 octombrie 2023.
Nu vor fi incluse în programul științific final acele rezumate al căror autor prezentator nu este înscris ca participant la Congres.
Autorii prezentatori medici rezidenți chirurgie pediatrică beneficiază de taxă gratuită.

4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbile română şi engleză şi nu vor depăşi 250 de cuvinte (pentru fiecare variantă de limbă).

Formularul online este configurat să nu accepte rezumate care depășesc această limită, deci vă rugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie online. Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul maxim de cuvinte alocat.
Autorii, cu afilierea acestora, nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte. 

5/ Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă:
a) Introducere/Obiective
b) Material şi metode
c) Rezultate
d) Concluzii

6/ Conținutul prezentării în cadrul Congresului trebuie să cuprindă aceeași structură ca mai sus.

7/ În cazul prezentărilor de caz clinic, acestea ar trebui să se refere la probleme rar întâlnite în practica clinică sau la opțiuni terapeutice nou introduse și rar utilizate până în prezent.

Conținutul rezumatului și, în cazul acceptării, al prezentării, trebuie să cuprindă:

a) Introducere/justificare - un rezumat despre condiția clinică pe care acest caz o prezintă, ce este neobișnuit în legătură cu cazul
b) Prezentarea de caz clinic - detalii legate de caz, investigații, tratament, rezultate
c) Discuție - o scurtă descriere a datelor deja prezente în literatură în legătură cu cazul prezentat, evidențierea importanței condiției clinice descrise, explicații legate de tratamentele aplicate și efectele acestora
d) Referințe
e) Particularitatea cazului - ce este rar în legătură cu acest caz și ce ar trebui reținut din el

8/ Redactarea rezumatelor:
Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.

• Rezumatul nu va include grafice, fotografii sau schiţe. Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.

• Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală. Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.

• Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional.
Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.

• În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

9/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10 (inclusiv autorul prezentator).
În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe rezumate, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul culegerii de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

10/ Datele de identificare ale autorilor vor cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: titulatură, prenume complet, nume de familie, instituţie / spital / organizație, departament/secție, oraş și ţară.

11/ Bibliografia nu este obligatorie. În cazul în care autorul dorește să includă referințe bibliografice se vor oferi cel mult două referinţe bibliografice citate la finalul rezumatului.

12/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
- să se asigure că lucrările trimise nu trebuie să fi fost prezentate în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională înaintea Congresului SRCP 2023.

13/ Înainte de data limită de trimitere a rezumatelor, acestea pot fi accesate și modificate de autor.