Termeni și condiții generale & Anulări

Camerele vor fi distribuite în ordinea cronologică a solicitărilor de cazare și în limita locurilor disponibile/hotel.

Pentru confirmarea rezervării camerei / camerelor solicitată/e, este necesară plata integrală în termen de maxim cinci (5) zile de la data completării prezentului formular.

În cazul în care plata nu a fost efectuată până la termenul stabiit, Organizatorii vor anula automat rezervarea efectuată.

Pentru solicitările de cazare primite începând cu data de 01 iunie 2022, suma aferentă cazării va fi achitată integral, concomitent cu transmiterea solicitării de cazare din prezentul formular; în eventualitatea în care nu vor fi camere disponibile la data primirii solicitării, compania PCO – Ralcom Exhibitions srl va face tot posibilul pentru a oferi o alternativă de cazare echivalentă.

În cazul solicitării de anulare a rezervării hoteliere primite până la data de 20 iunie 2022, întreaga sumă achitată va fi rambursată.

În cazul solicitării de anulare a rezervării hoteliere primite începând cu data de 21 iunie 2022, întreaga sumă achitată nu va fi rambursată.

NU vor fi rambursate sumele achitate pentru camerele rezervate și neutilizate pe perioada Congresului.

Nota bene
Eventualele costuri suplimentare (ex: minibar, telefon, fotocopii etc.) vor fi achitate de către participanți la recepția hotelului, odată cu predarea cheii / cartelei magnetice a camerei ocupate pe perioada Congresului.