Ghid înscriere rezumate

1/ Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea formularului de înscriere rezumate disponibil AICI.

2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Congresului şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor ce au fost acceptate spre includere în programul științific trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare până la 15 iunie 2022.
Nu vor fi acceptate rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant la Congres.

4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbile română şi engleză şi nu vor depăşi 250 de cuvinte (pentru fiecare variantă de limbă).
Formularul online este configurat să nu accepte rezumate care depășesc această limită, deci vă rugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie online. 
Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul maxim de cuvinte alocat.
Autorii, cu afilierea acestora și bibliografia nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte. 

5/ Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă:
a) Introducere/Obiectiv
b) Metodologie
c) Rezultate
d) Discuții și Concluzii
e) Cuvinte cheie

6/ Conținutul prezentării în cadrul Congresului trebuie să cuprindă aceeași structură ca mai sus.

7/ Redactarea rezumatelor:
• Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (cu diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
• Rezumatul nu va include grafice, fotografii sau schiţe. Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.
• Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală. Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.
• Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.
• În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.
„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

8/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10, inclusiv autorul prezentator.
În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe rezumate, vă rugăm să scrieți detaliile de identificare ale acestora la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul culegerii de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

9/ Datele de identificare ale autorilor vor cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: titulatură, prenume complet, nume de familie, instituţie / spital, departament / secție, oraş, ţară.

10/ Bibliografia nu este obligatorie.
În cazul în care autorul dorește să includă referințe bibliografice, se vor oferi cel mult două referinţe bibliografice citate la finalul rezumatului.

11/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
- să se asigure că lucrările trimise nu trebuie să fi fost prezentate în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională înaintea Congresului CNP 2022.

12/ Formular de declarare a conflictelor de interese
Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor.

13/ Înainte de data limita de trimitere a contribuțiilor științifice (15 mai 2022), rezumatele pot fi accesate și modificate de autor. Pentru a edita un rezumat trimis, vă rugăm să utilizați linkul personalizat primit în e-mailul de confirmare a trimiterii rezumatului.

14/ Autorii vor fi anuntați dacă rezumatul a fost acceptat începând cu data de 31 mai 2022.

15/ După ce rezumatul este acceptat, autorul va primi un e-mail în care i se va confirma acest lucru și i se va indica formatul în care trebuie realizată prezentarea și detalii despre pre-înregistrarea sa.