GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Compania Ralcom Exhibitions srl colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopul exclusiv de realizare a serviciilor angajate în conformitate cu obiectul său de activitate.

În contextul participării la un eveniment medical, certificatul de participare cu puncte EMC va fi validat de către instituțiile naționale / internaționale autorizate în vederea creditării doar în baza listei de participare transmisă de compania PCO.

Conform deciziei nr. 12 a CMR din 12 / 2018, Art. 11. - aliniat (c), organizatorul unei Conferințe, al unui Congres sau al oricărui alt tip de eveniment științific are obligația ca după terminarea programului de EMC să trimită Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale, lista participanților, în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele și prenumele, specialitatea, gradul profesional / didactic și CUIM (Codul Unic de Identificare a Medicului).

Conform normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă ale O.A.M.G.M.A.M.R., organizatorul manifestării științifice, respectiv compania PCO, are obligația de a raporta către filiala județeană a O.A.M.G.M.A.M.R. documentele justificative care să confirme prezența la eveniment a specialiștilor, respectiv: lista participanților (numele și prenumele, CNP-ul, instituția și localitatea), raport de desfășurare al evenimentului, raportul de logare din platformă etc.

De asemenea, pentru a vă transmite informații legate de participarea dumneavoastră la eveniment, precum și detalii privind desfășurarea evenimentului (accesul în locație / accesul în platforma virtuală, informații utile privind navigarea în platforma virtuală, informații legate de program și speakeri, termenele limită pentru înregistrare sau pentru înscrierea contribuțiilor științifice, oferta de cazare etc.), vor fi necesare date precum adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon.

Refuzul de a ne furniza datele personale ori de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ne va împiedica să ne îndeplinim în mod corespunzător obligațiile, ceea ce ne va aduce în imposibilitatea de a mai putea furniza pentru dumneavoastră serviciile solicitate.

Aveți posibilitatea de a reveni oricând asupra acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal și, de asemenea, puteți solicita orice informații suplimentare referioare la datele dumneavoastră prin transmiterea unei notificări scrise la protectiadatelor@ralcom.ro

Ce fel de date prelucrăm? Cu ce scop le prelucrăm? Care sunt drepturile dumneavoastră?

Pentru răspunsuri detaliate la aceste întrebări, vă rugăm să consultați regulamentul și nota de informare disponibile mai jos.

Pentru orice informații suplimentare privind regulamentul GDPR, vă rugăm să ne contactați la protectiadatelor@ralcom.ro