Documente de participare asistenți

Toţi asistenții medicali înscrişi vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care va fi creditat Congresul Național de Psihiatrie 2022 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Documentele cu credite pentru asistenţi vor fi emise direct de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România după închiderea evenimentelor CNP 2022.

Documentele de participare vor fi trimise prin poștă de secretariatul Congresului către asistenți pe adresa profesională completată în formularul de înregistrare la eveniment.

Participare format fizic (față în față)

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Congres și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Tabelul de prezență și fișa de evidență trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

În cazul în care fișa de evidență este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Congres.

Vă rugăm să vă asigurați că CNP-ul completat în fișa de evidență este cel corect, acesta trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R.

Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Congresului și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Participare format virtual

În conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă, art. 11 alin. (9) și (10), pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să participe la minimum 75% din programul manifestării online, iar creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de logare a fiecărui participant din totalul programului manifestării online.