Evaluarea celui mai bun e-Poster

A.R.P.P. va premia autorul prezentator al celui mai bun e-Poster din cadrul Congresului, prin susținerea taxei de înregistrare la Congresul EPA 2023.

Anul acesta, e-Posterele vor fi evaluate de două comisii: comisia de evaluare pre-Congres și de cea de evaluare din timpul Congresului.

Membri comisie evaluare pre-Congres:
Șef Lucrări Dr. Alexandra Boloș (Iași)

Conf. Dr. Cristina Bredicean (Timișoara)

Șef Lucrări Dr. Emese-Erika Lukács (Târgu Mureș)

Acad. Prof. Dr. Dragoș Marinescu (Craiova)

Conf. Dr. Ileana Marinescu (Craiova)

Șef Lucrări Dr. Bogdan Nemeș (Cluj-Napoca)

Dr. George-Alexandru Stercu (București)

Criteriile de evaluare ale comisiei pre-Congres sunt următoarele:
I. Tipul studiului: experimental = 3 pct; trial clinic înregistrat = 3 pct; clinic intervențional centru unic = 2 pct; observațional = 1 pct; retrospectiv = 0,5 pct; prezentări de caz = 0,5 pct

II. Calitatea designului studiului = 0-10

III. Metodologie de lucru, prelucrare date = 0-10

IV. Redactare și prezentare = 0-10

V. Noutate, interes, valoare = 0-10

Membri comisie evaluare din timpul Congresului:
Dr. Ovidiu-Eugen Alexinschi (Iași)

Șef Lucrări Dr. Ciprian Băcilă (Sibiu)

Conf. Dr. Lavinia-Corina Duică (Sibiu)

Șef Lucrări Dr. Dana-Cristina Herța (Cluj-Napoca)

Prof. Dr. Gabriela Marian (București)

Dr. Simona-Claudia Tămășan (Timișoara)
Conf. Dr. Daniel Vasile (București)

Criteriile de evaluare ale comisiei din timpul Congresului sunt următoarele:
I. Prezenţă fizică/online autor în timpul prezentării

II. Tip studiu

III. Calitate design studiu

IV. Metodologie de lucru și prelucrare date

V. Noutate, interes, valoare

VI. Organizare clară a ipotezelor de lucru şi a principalelor variabile explorate

VII. Originalitate metodă utilizată și analiză a datelor

VIII. Redactare și prezentare

IX. Activitate la Q&A

Notele acordate de fiecare dintre comisii vor reprezenta 50% din nota finală.