Înregistrare

Click AICI pentru formular.

Program științific

Click AICI pentru a consulta programul Conferinței.

Taxe de participare - format virtual

Înregistrarea la Conferința CNAlz 2024 se face exclusiv online, prin completarea formularului de înregistrare, disponibil mai jos.

Taxele de mai jos sunt valabile pentru participarea la Conferință în format exclusiv virtual. Acestea includ accesul la platforma virtuală & aplicația smartphone v-CNAlz 2024.


Categoria de participant
Pre-înscriere
până la 
01 februarie 2024
Înscriere
începând cu
02 februarie 2024
Profesioniști membri ai Societăților partenere*
(medici specialiști, psihiatri, neurologi, geriatri, diabetologi,
specialiști în boli de nutriție și endocrinologi, medici de familie)

165 EUR200 EUR
Profesioniști ne-membri ai Societăților partenere
(medici specialiști, psihiatri, neurologi, geriatri, diabetologi,
specialiști în boli de nutriție și endocrinologi, medici de familie)

190 EUR240 EUR
Medici rezidenți membri ai Societăților partenere*
80 EUR90 EUR
Medici rezidenți ne-membri ai Societăților partenere
110 EUR 130 EUR
Psihologi
80 EUR  90 EUR
Asistenți medicali
50 EUR  60 EUR
Masteranzi
50 EUR  60 EUR
Medici pensionari
50 EUR  60 EUR

*Membri sunt considerați participanții care fac dovada achitării la zi pentru anul în curs a cotizaţiei de membru fie la Societatea Română Alzheimer, fie la una dintre societățile partenere. Formularul de Înregistrare la Conferință va fi însoţit de copia chitanţei care atestă plata la zi a cotizaţiei de membru. Societățile partenere sunt: Alzheimer Europe, Alzheimer Disease International, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Societatea Română de Neurologie, Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie, Asociația Română de Psihogeriatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România.

Taxa de înregistrare participant (profesioniști membri și ne-

membri ai Societăților partenere, medicii rezidenți membri și

ne-membri ai Societăților partenere, psiholog, medici 

pensionari) include: 

(1) Acces la platforma virtuală ce găzduiește Conferința & aplicația pentru smartphone v-CNAlz 2024; (2) Materiale digitale ale Conferinței (program științific detaliat și Volum de Rezumate); (3) Document de participare electronic cu credite EMC.

Taxa de înregistrare pentru asistenți medicali și masteranzi

include: 

(1) Acces la platforma virtuală ce găzduiește Conferința & aplicația pentru smartphone v-CNAlz 2024; (2) Materiale digitale ale Conferinței (program științific detaliat și Volum de Rezumate); (3) Document de participare electronic cu credite EMC (exceptând categoria Masteranzi).

Modificarea modalității de participare:

Modificarea opțiunii de participare de la formatul exclusiv virtual la formatul fizic (față în față) se poate realiza până la data de 10 februarie 2024, prin plata diferenței de taxă aferentă perioadei de înregistrare în vigoare la data anunțării schimbării. Participantul înregistrat / compania parteneră care susține grupuri de participanți va solicita în scris schimbarea formatului de participare prin e-mail, la adresa registration@alzcongres.ro.

Important

Participanții care sunt pe listele de grup de la companii / agenții au obligația de a completa personal formularul online de înregistrare și de a-și exprima acordul / dezacordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. În lipsa exprimării acordului din formularul de înscriere, participanții din grup sunt în imposibilitatea de a participa la eveniment, de a primi informații cu privire la evenimentul științific CNAlz 2024, iar Organizatorii vor fi în imposibilitatea de a transmite datele necesare către Colegiul Medicilor din România | Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după caz, pentru emiterea certificatului de participare la eveniment, cu credite EMC.


Organizator Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie Management Eveniment Professional Congress Organizer Ralcom Exhibitions srl