Înregistrare

Click AICI pentru formular.

Program științific

Click AICI pentru a consulta programul Conferinței.

Ghid înscriere rezumate

1/ Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea formularului de înscriere rezumate disponibil AICI, până la data de 31 ianuarie 2024.

Înainte de data limită de trimitere a rezumatelor, acestea pot fi accesate și modificate de autorul prezentator.

2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Conferinței şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare până la data de 10 februarie 2024. Nu vor fi incluse în programul științific final acele rezumate al căror autor prezentator nu este înscris ca participant la Conferință.

4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbile română şi engleză şi nu vor depăşi 250 de cuvinte pentru fiecare variantă de limbă.
Vrugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie online. Formularul este configurat să nu accepte rezumate care depășesc limita menționată. Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word, așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul de cuvinte alocat.
Autorii, cu afilierea acestora, nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte.

5/ În cazul rezumatelor ce prezintă rezultatele unor cercetării/studii, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
• Obiectiv studiu;
• Material şi metode;
• Rezultate;
• Concluzii.

6/ În cazul rezumatelor ce prezintă cazuri clinice, acestea ar trebui să se refere la probleme rar întâlnite în practica clinică sau la opțiuni terapeutice nou introduse și rar utilizate până în prezent, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
Introducere/justificare – un rezumat despre condiția clinică pe care acest caz o prezintă, ce este neobișnuit în legătură cu acesta;
Prezentare caz clinic – detalii legate de caz, investigații, tratament, rezultate;
Discuție – o scurtă descriere a datelor deja prezente în literatură în legătură cu prezentarea de caz, evidențierea importanței condiției clinice descrise, explicații legate de tratamentele aplicate și efectele acestora;
Particularitate caz – ce este rar în legătură cu acest caz și ce ar trebui reținut din el.

7/ Conținutul prezentării în cadrul Conferinței trebuie să cuprindă aceeași structură ca cea din rezumat.

8/ Redactarea rezumatelor:
• Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 25 de cuvinte) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie;
• Corpul rezumatului nu va include grafice, fotografii sau schiţe, iar textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
• Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire. Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală;
• Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text;
Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional;
• În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii. De asemenea, titlul și conținutul rezumatului trebuie să fie libere de orice părtinire comercială, iar orice referire la produse medicamentoase se va realiza numai cu denumirea comună internațională (DCI).

9/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10 (inclusiv autorul prezentator).

În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe rezumate, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul culegerii de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

10/ Bibliografia nu este obligatorie. În cazul în care autorul prezentator dorește să includă referințe bibliografice, se vor oferi cel mult două referinţe citate la finalul rezumatului.

11/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, autorul prezentator are obligaţia:
• să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
• să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
• să se asigure că lucrarea/lucrările trimisă/trimise nu a/au fost prezentată/e în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională.

12/ Autorii vor fi anuntați dacă rezumatul a fost acceptat începând cu data de 05 februarie 2024.


Organizator Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie Management Eveniment Professional Congress Organizer Ralcom Exhibitions srl