Înregistrare

Click AICI pentru formular.

Program științific

Click AICI pentru a consulta programul Conferinței.

Credite Conferință

  CREDITE MEDICI

A 14-a ediție a Conferinței Naționale Alzheimer, CNAlz 2024 a fost creditată de către Colegiul Medicilor din România cu 22 credite EMC conform adresei nr. 613 / 08.02.2024.

Prezența la Conferința Națională Alzheimer va fi confirmată prin scanarea ecusoanelor la intrarea în sala de conferințe de la World Trade Center și prin conectarea în platforma virtuală v-CNAlz 2024, în funcție de formatul de participare ales.

Documentele de participare cu credite pentru medici vor fi transmise în format electronic (pe adresa de e-mail folosită la înregistrare), în maxim 30 de zile după încheierea Evenimentului, după centralizarea prezenței la sesiunile științifice.

  CREDITE ASISTENȚI

A 14-a ediție a Conferinței Naționale Alzheimer, CNAlz 2024 a fost creditată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu 10 credite EMC conform adresei nr. 2345 / 13.02.2024.

Documentele de participare cu credite pentru asistenţii medicali vor fi emise direct de către O.A.M.G.M.A.M.R. după închiderea Conferinței Naționale Alzheimer 2024.

Asistenții medicali trebuie să asiste la minimum 75% din programul manifestării, fie prin participarea exclusiv fizică, online sau în format hibrid (combinând cele două formate de participare, cel fizic, cu cel hibrid). Creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de conectare înregistrat la sesiunile științifice de către fiecare participant.

În conformitate cu procedura anunţată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC este necesar ca asistenţii medicali prezenți în format fizic să se prezinte la Conferință şi să semneze tabelul de prezenţă la Zona de Înregistrări Participanţi, deschis în lobby World Trade Center, București (parter). Tabelul de prezență și fișa trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente.

CNP-ul completat trebuie să fie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R. Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Conferinței și nu au predat fișa de evidență la Zona de Înregistrări Participanți.


Organizator Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie Management Eveniment Professional Congress Organizer Ralcom Exhibitions srl