Înregistrare

Click AICI pentru formular.

Program științific

Click AICI pentru a consulta programul Conferinței.

Documente de participare medici

Toţi medicii înscrişi vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care va fi creditată Conferința Națională Alzheimer 2024 de către Colegiul Medicilor din România (CMR).

Suplimentar, conferențiarii înscriși cu lucrări științifice vor primi o adeverință pentru lucrări, necesară Colegiului Medicilor din România pentru calculul punctajului profesional.

Certificatele vor fi trimise participanților în termen de 30 de zile de la încheierea sesiunilor științifice pe adresa de e-mail completată în formularul de înregistrare.

Chestionar de feedback

După încheierea evenimentului, participanţii vor fi rugaţi să completeze un scurt chestionar de evaluare, ce va fi trimis pe e-mail după încheierea evenimentului. Datele vor fi păstrate confidențiale, iar răspunsurile vor fi folosite numai pentru realizarea raportului pentru Colegiul Medicilor din România.

Documente de participare asistenți

Asistenții medicali înscrişi și prezenți la Conferință vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care a fost creditat evenimentul de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă, art. 11 alin. (9) și (10), pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să participe la minimum 75% din programul manifestării științifice, iar creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de prezență al fiecărui participant din totalul programului manifestării.

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Conferință și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Tabelul de prezență și fișa de evidență trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Zona de Înregistrări & Informații Participanţi.

În cazul în care fișa de evidență este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Conferință.

CNP-ul completat în fișa de evidență trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R. Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada evenimentului și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele cu credite vor fi transmise prin poștă de către compania Ralcom Exhibitions srl la adresa profesională completată în formularul de înregistrare online.


Organizator Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie Management Eveniment Professional Congress Organizer Ralcom Exhibitions srl