Conferința Națională 

Confluențe medico-chirurgicale în
patologia metabolică


16 februarie 2022
Eveniment virtual

Formular de înregistrare

Începând cu 17 ianuarie (înscriere)

Termeni și condiții

Organizatorii și compania PCO – Ralcom Exhibitions srl nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora, cu condiția ca acestea să nu fie rezultatul unei culpe din partea Organizatorilor ori a companiei PCO – Ralcom Exhibitions srl. 

Dacă, din motive independente de voinţa și capacitatea Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (pandemii, acte de terorism, calamități naturale, războaie, greve, restricții legale, întreruperea curentului electric sau a conexiunii internet în timpul derulării manifestării live) se modifică perioada sau locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze, în măsura posibilităţilor, orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi.

Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de orice altă natură suportate deja de participanţi.  

Organizatorii pot în orice moment să stabilească alte reguli și regulamente (cu efect imediat) în legătură cu orice aspect cu privire la platforma virtuală v-CMCPM 2022, având ca scop organizarea în cele mai bune condiții a evenimentului.

În acest sens, participanții înscriși la eveniment au obligația de a le respecta și de a se conforma acestora.

Orice completare / modificare privind organizarea evenimentului va fi adusă, în timp util, la cunoștința participanților.


                 Organizatori științifici                                                        Management eveniment