Consiliul Director

Președinte
Prof. Univ. Dr. Dan Corneci (București)

Vice-Președinți

Șef Lucrări Dr. Mădălina Duțu (București)
Șef Lucrări Dr. Silvius Negoiță (București)

Secretar
Dr. Adrian Tuță (București)

Membru
Asist. Univ. Dr. Emanuel Moisă (București)

Scop și obiectiv

promovarea unor standarde înalte de conduită și etică în ceea ce privește prestarea serviciilor în specialitatea anestezie și terapie intensivă;

promovarea aplicării unor standare înalte de calitate a învățământului și cercetării precum și susținerea dezvoltării învățământului și cercetării în specialitatea anestezie și terapie intensivă;


susținerea dezvoltării unităților medicale prin dotarea cu aparatură și materiale care să permită aplicarea în cele mai bune condiții a standardelor de diagnostic și tratament în ATI;

participarea activă la discutarea și dezbaterea proiectelor de acte normative promovate în domeniul anesteziei și terapiei intensive în vederea adoptării, modificării sau completării acestora;

informarea publicului privind informațiile relevante în legătură cu calitatea și siguranța actului medical în specialitatea anestezie și terapie intensivă;

promovarea cercetării științifice în specialitatea ATI, prin implicarea membrilor Asociației în activități de cercetare clinică și fundamentală și stimularea pentru publicarea rezultatelor în jurnale indexate în baze de date recunoscute internațional;

elaborarea de ghiduri și protocoale de bună practică medicală, locale și naționale, în concordanță cu ghidurile internaționale și aplicarea lor în practica curentă;

instruirea permanentă și perfecționarea la toate nivelele de pregătire profesională a personalului implicat în activitățile specifice specialității de anestezie și terapie intensivă (asistente, moașe, studenți, rezidenți, medici specialiști și primari, masteranzi, doctoranzi), prin: organizarea sau participarea la cursuri, simpozioane, congrese, workshop-uri, stagii de perfecționare, schimburi de experiență atât în țară cât și în străinătate; elaborarea de cursuri, caiete de lucrări practice, cărți, alte materiale informative în specialitatea ATI; înființarea unor centre de informare, documentare-cercetare, biblioteci, librării în specialitatea ATI.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

@ Copyright 2021 Ralcom Exhibitions srl